Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

 

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

Ø  łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;

Ø  rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od dnia 10.12.2020 r wstrzymujemy bezpośrednią obsługę klienta w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Dostępne formy to poczta oraz e-mail. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 85 7435841 w.26 - Biuro Obsługi Klienta lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dziękujemy za wyrozumiałość.

INFORMACJA

 

W związku z  zaistniałą sytuacją epidemiologiczną,  Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku z dniem 16.03.2020 r. wstrzymuje bezpośrednią obsługę klientów.

 

W związku z powyższym całość korespondencji prosimy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Do przekazywanej korespondencji prosimy dołączyć dane kontaktowe (nazwisko i imię, numer telefonu, e-mail). Dalsze ustalenia będą dokonywane telefonicznie lub drogą mailową.

 

Wszelkich informacji udzielamy:

  • pod numerem telefonu: (85) 743-58-41 w.26 – w sprawie badań gleb
  • pod numerem telefonu: (85) 743-58-41 w.22 – w sprawie wniosków dot. wapnowania gleb
  • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaistniała sytuacja może spowodować konieczność wydłużenia terminów wykonania zleconych zadań.

Logo UELogo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup urządzeń dozujących związany z realizacją monitoringu gleb w ramach PROW 2014 -2020,  współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuję NOWY wzór wniosku o dofinansowanie wapnowania gleb. Wzór wniosku: http://wfosigw.bialystok.pl/web/uploads/wapnowanie/2020/20200504_Bialystok_Wapnowanie_v350%20(2).pdf

Aby poprawnie otworzyć wzór wniosku należy zapisać go, a następnie otworzyć z poziomu komputera.

Należy wybrać odpowiedni formularz w zależności od położenia gruntów np:

- dla właścicieli gruntów  położonych w woj. mazowieckim - WFOŚIGW Warszawa