Zlecenie badań gleby - (pH, makroelementy, mikroelementy, siarka siarczanowa, C org./próchnica)
Pobierz druk
Sadownicza karta informacyjna
Pobierz druk
Ogrodnicza karta informacyjna

Pobierz druk
Badanie azotu mineralnego - karta informacyjna do zlecenia
Pobierz druk

Opłaty należy dokonać przelewem na konto przed rozpoczęciem realizacji zlecenia (podstawa - Rozporządzenie MRiRW z dnia 08.08.2014, Dz.U. poz.1210).

Konto OSChR w Białymstoku:

Bank NBP O/O Białystok  nr konta 16 1010 1049 0002 2822 3100 0000
Realizacja zlecenia rozpocznie się po dokonaniu opłaty.